Rotavdrag

Detta behöver vi veta när du vill bygga om eller bygga till din privatfastighet

  • Fastighetsbeteckningen
  • Lagfaren/rna ägare över 18 år
  • Personnummer
  • För året outnyttjat rotavdrag

Rådgör gärna med oss i förväg, vi kan reglerna.