Kvalitetsansvarig

De nya reglerna kring bygglov föreskriver att man måste ha en kvalitetsansvarig för de flesta projekt. Vi kan hjälpa dig att hitta en sådan person.