Försäkringar

Vid nybyggnad kräver Tanums Kommun en byggfels- och färdigställandeförsäkring.