Byggentreprenad

Vår specialitet är nybyggnad och renovering av arkitektritade villor, lägenheter, affärslokaler och industrier. Vi åtar oss även  gäststugor, friggebodar, altaner, garage, sjöbodar, bryggor, stenarbeten, kakelsättningar, m.m..